Wie zijn wij

Lionsclub Haarlem-Spaarne is een gemengde serviceclub met een brede leeftijdsrange. De club is ontstaan in 1993 en onderscheidt zich door een voorliefde voor kunst en cultuur.  De leden komen één keer in de maand bijeen om te vergaderen in restaurant Wapen van Kennemerland te Haarlem. Voorafgaand aan de vergadering wordt er met elkaar gedineerd. Aan de Lions gedachte 'we serve' wordt, door fundraising en het verstrekken van een bijdrage aan een regionaal project of het leveren van een fysieke bijdrage, invulling gegeven. 

Wat doen wij

Ongeveer tien keer per jaar brengen de leden een bezoek aan een museum, atelier van een kunstenaar, galerie, lezing van een schrijver, een muziek-, theater of filmvoorstelling. Ook buiten de Lions om worden er bijeenkomsten geregeld. Aan deze bijeenkomsten kan geheel vrijblijvend worden deelgenomen.

Projecten

 Onze club verkoopt wijn van het huis Garafoli en we zamelen Douwe Egberts waardepunten in voor de Voedselbanken in Nederland.  Vorig jaar is geschonken aan Triple ThreaT. Triple ThreaT, ooit gestart als jongereninitiatief, is inmiddels als vernieuwende activiteit landelijk spraakmakend. Activiteiten als dans en basketbal koppelt Triple ThreaT aan cultuur, maar ook is er huiswerkbegeleiding mogelijk. Deze aanpak spreekt heel veel jongeren aan. Allemaal kunnen ze participeren en doorgroeien in Triple ThreaT.  Zo bijzonder, dat Koning Willem-Alexander bij zijn bezoek aan Haarlem zich daarover persoonlijk liet informeren door de initiatiefnemers.Zie www.triplethreat.nl

Zie verder onder de tab Projecten op deze site.

Onze club heeft eerder ook deelgenomen aan Fight for Sight, een inzamelingsactie van 'oud en vreemd geld'. In de regio zijn hiervoor verzamelzuilen neergezet, waarin overtollig oud geld en vreemde munten konden worden gedeponeerd. Dit geld is omgezet in euro's, de opbrengst wordt door Wilde Ganzenvermeerderd met 55%. Hiermee worden door Fight for Sight in derde wereldlanden oogzorgprojecten gefinancierd. De zuilen van Lionsclub Haarlem-Spaarne hebben inmiddels ruim € 2.000,- opgebracht. Het is nog steeds mogelijk in Nederland oud en vreemd geld in de zuilen te doneren.

Nieuwe leden

Heb je belangstelling voor onze club dan kan je voor meer informatie of een nadere kennismaking contact opnemen door een berichtje te sturen naar ons mailadres haarlem.spaarne@lions.nl of door het contactformulier op de website bij de knop "lid worden"in te vullen en te versturen.

De Waag en de kraan aan het Spaarne te Haarlem, Gerrit Adriaensz. Berckheyde, 1660 - 1698 (Rijksstudio)